Cennik naszych usług jest jednolity w całej rozciągłości:

 1. grupa od 4 do 8 osób = 30,00 zł
 2. grupa od 2 do 3 osób = 40,00 zł
 3. indywidualnie = 50,00 zł

W cenie jest:

 1. godzina lekcyjna 45 min
 2. materiały dydaktyczne 
 3. nauczyciel prowadzący 
 4. obsługa administracyjna 

Większość naszych zajęć organizowana jest w trybie 2 jedostek lekcyjnych - 90 min. - stanowi to najbardziej optymalny czas nauki i przekazu danego zagadnienia. 

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. Korzystamy z pakietu Google dla szkół. 

 

Informacja techniczna:

 1. aby korzystać bez przeszkód z wideokonferencji, wymagane jest posiadanie stabilnego łącza internetowego;
 2. najlepiej wykorzystać przeglądarkę Google Chrome lub Mozilla Firefox; 
 3. w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych z systemem android – potrzebna będzie aplikacja Google Hangout Meet (bezpłatna).
 4. Placówka świadczy usługi dydaktyczne, nie ponosi odpowiedzialności za jakość i wartość dostarczanych usług transferu danych (internetu) przez operatorów zewnętrznych. 

Zasady płatności za zajęcia w trybie online:

 1. uczeń na 10 dni przed rozpoczętym nowego okresu obrachunkowego otrzymuje fakturę pro formę uwzględniającą kalkulację - planowaną liczbę godzin w danym okresie pomnożoną przez określoną stawkę w zależności od wielkości grupy. 
 2. uczeń ma obowiązek dokonać płatności do ostatniego dnia miesiąca w którym otrzymał dokument faktury pro formy. 
 3. po zaksięgowaniu wpłaty uczeń otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie wpłaty oraz fakturę za dany miesiąc. 
 4. w przypadku zrealizowania mniejszej ilości godzin niż zakłada faktura pro forma nadwyżka jest odejmowana od kolejnego okresu obrachunkowego,
 5. w przypadku zrealizowania mniejszej ilości godzin niż zakłada faktura pro forma i okoliczności rozwiązania umowy przez ucznia - nadwyżka jest zwracana na wskazane konto przez ucznia. 

Zasady naboru na zajęcia:

Zasady naboru na zajęcia online:

 1. Uczeń wypełnia ankietę podając:imię i nazwisko
  • adres zamieszkania
  • adres e-mail w usłudze Google (GMAIL)
  • rodzaj usługi
  • przedmiot
  • akceptowalną wielkości grupy 
  • dyspozycyjność
 2. Po przyjęciu zgłoszenia uczeń otrzymuje informację o przyjęciu na listę uczniów
 3. W przypadku zajęć grupowych:
  • grupa jest zamykana po zebraniu się zdefiniowanej wielkości uczniów;
  • wszyscy uczniowie z danej grupy otrzymują wiadomość o zamknięciu grupy, link do Classroomu (wirtualnej klasy) oraz
  • dokument faktury pro forma z kalkulacją oraz kalendarzem zajęć na dany miesiąc.
 4. W przypadku zajęć indywidualnych:
  • uczeń otrzymuje wiadomość o przyjęciu na listę uczniów, link do Classroomu (wirtualnej klasy), oraz
  • dokument faktury pro fromy z kalkulacją oraz kalendarzem zajęć na dany miesiąc. 
 5. Zajęcia rozpoczynają się od pełnego miesiąca kalendarzowego.

W razie pytań prosze o kontakt:

tel: 510 409 035

admin@lp.edu.pl