Witamy w dziale Geekle Partner 

Na tej stronie prezentujemy kalendarz wydarzeń, spotkań i konferencji organizowanych przez naszego Partnera Geekle 


Welcome to Geekle Partner Workshop

On this page we present a calendar of events, meetings and conferences organized by our Partner Geekle


<React Global> Online Summit 22.2

November 8-9, 2022

W programie miedzy innymi:

 • Komponowalne mikrofrontendy z React
 • „Moving Beyond Redux – nowa generacja zarządzania państwem”
 • „Przejście z React na React Native”
 • "Jak budować szybkie aplikacje internetowe?"

In the conference program:

 • Composable Microfrontends with React
 • "Moving Beyond Redux - The Next Generation of State Management"
 • "Switching from React to React Native"
 • "How to build fast web apps?"

Zobacz więcej // See more


Data Science Global Summit 22 - 24.November 2022

 

Data Science

Kilka ciekawych tematów:

 • "Dane i zdrowie publiczne a szybkie doświadczenie"
 • "System głębokiego uczenia w czasie rzeczywistym do tłumaczenia meksykańskiego języka sygnałowego na tekst"
 • "Jak Machine Learning pomaga producentom w prognozowaniu popytu rynkowego"

Zobacz więcej na <klik>

The a few interesting topics:

 • "Data and Public Health a Fast Experience"
 • "A real-time deep learning system for the translation of mexican signal language into text"
 • "How Machine Learning helps Manufacturers to Forecast Market Demand"

...and more == see web